Adil Kentler Derneği “Hayvanlar Hakları için Harekete Geçiyor” sloganıyla yola çıktığı “Hayvan Hakları İzmir Yerel Eylem Planı Diyalog Toplantısı’’nı 26 Ekim Salı günü Tarihi Havagazı Fabrikasında gerçekleştirdi.

, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi’nin işbirliği ile gerçekleşen Diyalog Toplantısına “Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı”da destek verdi. Toplantıya Kamu Kurumları, Odalar ve Hayvan Hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve aktivistler katılım gösterdi.

Hayvan Hakları İzmir Yerel Eylem Planı Diyalog Toplantısı’na, Adil Kentler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Arıkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Daire Başkanı Şükran Nurlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan’ın yanı sıra Bayraklı, Bornova, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Menderes, Narlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok belediyelerin Veteriner İşleri Müdürleri ve personelleri katılım gösterdi.

Açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri Melike Özdemir Ballı, Şefika Yıldırım Sert, Tuğçe Berber, ve Deniz Yılmazer “Hayvan Hakları, Uluslararası ve Ulusal Mevzuatta Mevcut Durum Analizi” başlığı adı altında konuşmalarını yaptı. Adil Kentler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Veteriner Hekim Halis Özcan ‘’ Yerel Yönetimlerde hak temelli bakışın geliştirilmesi ve Belediyeler ve Kurumlar arası İlişkiler’ hakkında konuşmasını gerçekleştirdi.

Sunumların ardından İzmir Yerel Eylem Planı oluşturmak, amacıyla ihtiyaç analizini çıkartmayı, geliştirilebilecek eylem ve etkinlikleri belirlemeyi hedefleyen bir yöntemle yuvarlak masa toplantıları başladı. Sekiz ayrı başlık etrafında tartışmaların yürütüldüğü yuvarlak masa toplantıları sonucunda elde edilen veriler bir bilgi notu haline dönüştürülerek, yerel yönetimlerde karar alıcı mekanizmalara sunulması ve hayvan hakları alanında savunuculuk stratejisi geliştirilmesi hedefleniyor.